Kontakt
 
 
Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie
ul. A. Mickiewicza 2
43-600 Jaworzno
NIP: 632-200-78-50

tel.: (32) 616 28 79
fax.: (32) 616 28 79 wew. 233
nr konta 82156000132382264688680001

sekretariat

wew: 225
e-mail: info@teatrsztukwjaworznie.pl

Inspektor Ochrony Danych

Anna Ptasznik
tel: 32 616 28 79

kadry, administracja

wew: 215
e-mail: anna.ptasznik@teatrsztukwjaworznie.pl

z-ca dyrektora

wew: 224
e-mail: ula.warszawska@teatrsztukwjaworznie.pl

dział artystyczny

wew: 227
e-mail: marlena.budak@teatrsztukwjaworznie.pl
wew: 222
e-mail: katarzyna.pokuta@teatrsztukwjaworznie.pl
e-mail: kamil.bzukala@teatrsztukwjaworznie.pl

pracownia plastyczna

wew: 212
e-mail: julia.ptasznik@teatrsztukwjaworznie.pl

pracownia malarska

wew: 220

realizatorzy

e-mail: tomek.gnyp@teatrsztukwjaworznie.pl

portiernia

wew: 221


Copyright © 2012 Teatr Sztuk w Jaworznie | site created by Ramon & modified by Tomek