Przepisy prawne:

Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie jest samorządową, artystyczną instytucją kultury, wpisaną do rejestru instytucji kultury pod nr 6/2012, prowadzonego przez Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Teatr Sztuk posiada osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności CK Teatr Sztuk w Jaworznie jest:

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.