Kontakt

Adres:

CK Teatr Sztuk w Jaworznie

Mickiewicza 2

43-600 Polska

Email:

Telefony:

REGON: 242 807 525
NIP: 632 200 78 50
GETIN BANK 82156000132382264688680001

Kontakt

Dyrekcja:
 Ewa Sałużanka -  Dyrektor Teatru Sztuk 
 Urszula Warszawska - Adamczyk -  Zastępca 
 ula.warszawska@teatrsztukwjaworznie.pl

Sekretariat : wew. 225 

e-mail: info@teatrsztukwjaworznie.pl


DZIAŁ ARTYSTYCZNY:

Marlena Budak -   marlena.budak@teatrsztuk.home.pl

wew.227

Katarzyna Pokuta - katarzyna.pokuta@teatrsztuk.home.pl
wew. 222

Barbara Wójcik - Wiktorowicz barbara.wiktorowicz@gmail.com  
wew. 222

Pracownia Plastyczna
 Julia Ptasznik,   julia.ptasznik@teatrsztukwjaworznie.pl 
wew: 212

Pracownia Malarska:
Jacek Gąsior,  jacekgasior.jaw@gmail.com

wew: 220

Realizatorzy: 
Tomasz Gnyp,  tomek.gnyp@teatrsztukwjaworznie.pl


Portiernia: wew: 221


Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Teatr Sztuk w Jaworznie z siedzibą ul. Mickiewicza 2, 43-600 Jaworzno. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.