Teatr Sztuk w JaworznieJest samorządową artystyczną instytucją kultury powołaną Uchwałą Rady Miejskiej w sierpniu 2011r. Działalność rozpoczęliśmy w styczniu 2012r. To miejsce, w którym współgrają w autonomicznych pracowniach różne sztuki: teatr, sztuki plastyczne, taniec, muzyka, rzemiosła artystyczne, sztuki medialne, a równocześnie działają na rzecz sztuki teatru uczestnicząc aktywnie w powstawaniu spektakli Teatralnej Grupy Wielozadaniowej. "Teatr Sztuk w Jaworznie" to w naszym rozumieniu organizm żywy, podlegający procesom wewnętrznym, miejsce spotkań ludzi i miejsce rozwoju różnych rodzajów sztuk. Organizm wchodzący bezpośrednio w puls miasta Jaworzna, uaktywniający jego centrum, to również miejsce spotkań różnych grup społecznych, ludzi w różnym wieku, poprzez pracujące tu osobowości twórcze aktywnie edukujące młodzież i uczące świadomego uczestnictwa w kulturze.Nasza misja brzmi: "Rozwijając kulturę, popierając różnorodne działania artystyczne, stwarzamy warunki dla indywidualnej kreatywności każdego z mieszkańców Jaworzna i inspirujemy tworzenie przez nich wciąż doskonalszego miejsca do zamieszkiwania". Projekt "Teatru Sztuk" został sformułowany przez autorów w przekonaniu o transformującej i jednoczącej roli sztuki, że bez własnej kultury ginie każda społeczność."Teatr Sztuk" to w naszym rozumieniu organizm żywy, podlegający procesom wewnętrznym, miejsce spotkań ludzi i miejsce rozwoju różnych rodzajów sztuk: teatru, muzyki, plastyki, tańca, sztuk medialnych i rzemiosł artystycznych, organizm wchodzący bezpośrednio w puls miasta Jaworzna, uaktywniający jego centrum. To miejsce spotkań różnych grup społecznych, ludzi w różnym wieku aktywnie edukujące młodzież, uczące świadomego uczestnictwa w kulturze. Dekoracyjna, okolicznościowa rola sztuki nie wytrzymuje próby czasu, gdyż w konfrontacji z kulturą popularną lansowaną głównie przez media o szerokim zasięgu, "Teatr Sztuk" nastawiony jest na przekaz oryginalny i indywidualny. Nie chcemy powielania ogólnodostępnych wzorców, lecz chcemy takiego rodzaju atrakcyjnych działań, które dają publiczności możliwość współudziału w tworzeniu, możliwość osobistych spotkań z twórcami i ich dziełem, a chociażby przebywania w atmosferze sztuki. O jakości takiego spotkania zawsze będzie decydował charakter i osobowość ludzi, którzy tworzą kulturę, gdyż bez twórców kultury po prostu jej nie ma. "Teatr Sztuk" jest otwarty na spotkania środowisk twórczych miasta Jaworzna. Biorąc pod uwagę powyższe założenia, działalność "Teatru Sztuk" opiera się na produkowaniu własnych imprez z jak największym udziałem "ludzi stąd", ale również na sprowadzaniu imprez z zewnątrz, aby oferta instytucji była wartościowa i aktualna.
Nieustannie musimy odpowiadać sobie na pytanie, co zrobiliśmy tutaj, jak wiele osób zaangażowało się w naszą działalność, co wyrosło stąd, ale też jaki był nasz wybór dotyczący jakości imprez sprowadzanych z zewnątrz. Tak szczególne miejsce działań jak "Teatr Sztuk" musi być łatwo dostępne dla mieszkańców. To nie wypucowany "kulturalny budynek" za zamkniętymi drzwiami, ale punkt, który przyciąga stylem i ludźmi których można w nim spotkać. W "Teatrze Sztuk" konieczna jest przestrzeń, do której można wejść z ulicy, zajrzeć do każdej z autonomicznych pracowni, prowadzących własną związaną z uprawianą dziedziną sztuki działalność, a równocześnie uczestniczących w tworzeniu działań teatralnych.Sprawdzić jaki jest repertuar teatru, jakie towarzyszące wydarzenia, napić się kawy, posiedzieć, porozmawiać.Przywiązujemy dużą wagę do spotkań o charakterze towarzyskim, gdyż one budują atmosferę i środowiska twórcze. Chcemy też zadbać o kształcenie świadomego widza. "Podoba mi się", lub "nie podoba mi się" to o wiele za mało, by sprostać odbiorowi tego co aktualnie jest tworzone przez artystów. Potrzebne są działania edukacyjne, nie tylko dla ludzi młodych, ale dla ludzi w każdym wieku, działania rozszerzające świadomość uczestników kultury. Idelany dla realizacji takiej wizji jest budynek "Sokoła". Przeszło 100 lat temu "Sokół" został wybudowany w celu krzewienia kultury narodowej i tej tradycji musimy być wierni!!! "Teatr Sztuk" musi też wchodzić aktywnie w różne przestrzenie miejskie, na przykład poprzez gry uliczne i happeningi, przenikać różne środowiska miasta Jaworzna, poprzez szkoły, zakłady pracy i stowarzyszenia twórcze. Realizacja wizji, dzięki której poruszone zostaną środowiska i rozkwitną różne dziedziny sztuki, zapewni świadomość ciągłości kulturowej z równoczesnym wchodzeniem w przyszłość. Obserwowane przez teoretyków kultury zmiany zwiastują odchodzenie epoki postmodernistycznej i wzrastanie roli sztuki która nie jest jedynie zabawną formą, ale takiej która zawiera wyraźny, konkretny przekaz. W tym wymiarze właśnie "Teatr Sztuk" może przyczynić się do bardziej świadomego i lepszego życia mieszkańców Jaworzna i wierzymy, że parafraza słów Tadeusza Różewicza, "o śmierci w starych dekoracjach" zdezaktualizuje się i zwycięży to co ma zwyciężyć, a więc sztuka.

Newsletter

Zobacz również Jak się ubrać do Teatrusztuki